Giới thiệu

Song song với sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, thực trạng cho thấy tại các đô thị lớn thì không gian sống bị ô nhiễm nghiêm trong, hàm lượng chì trong không khí luôn ở mức báo động, các chất thải trong cuộc sống thường ngày của khu dân cư không được xử ký kịp thời gây ra mùi xú uế hôi nồng đã tác động đến môi trường sống xung quanh, từ đó làm giảm chất lượng sống của cư dân đô thị, bên cạnh đó dịch bệnh hoành hành điển hình là số bệnh nhân sốt xuất huyết đang tăng cấp số nhân. Vì thế nhu cầu về sức khỏe của con người ngày càng cấp thiết.

Thấu hiểu được những nhu cầu cấp thiết đó của xã hội, nên sau thời gian dài miệt mài nghiên cứu và tham khảo các tài liệu khoa học, chúng tôi nhận ra rằng vấn đề đó cần có giải pháp, chúng nhận thấy rằng giải pháp tối ưu nhất là đưa tinh dầu vào cuộc sống hàng ngày vì tinh dầu hội tụ tất cả các yếu tố giải quyết vấn đề môi sinh và làm sạch môi trường sống.